Jozef Puškáš

*9. 2. 1951 Michalovce
 slovenský prozaik, esejista, filmový kritik a scenárista

Životopis
 Narodil sa 9. februára 1951 v Michalovciach. Študoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1969 – 1974), najskôr pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena, potom ako novinár v rozličných denníkoch a časopisoch. Od júna 1994 pôsobil v oddelení kultúry denníka Národná obroda, potom na oddelení kultúry denníka Práca. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg v Ateliéri scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. Žije v Bratislave.

Próza
•    Hra na život a na smrť (1972)
•    Utešené sklamania (1977)
•    Priznanie (1979)
•    Štvrtý rozmer (1980)
•    Záhrada (v piatom období roka) (1984)
•    Sny, deti, milenky (1985)
•    Smrť v jeseni (1992)
•    Vreckový labyrint (1992)
•    Freud v Tatrách (2004, 1.vydanie)

Recenzia diela:
Freud v Tatrách - Jozef Puškáš - Pravda grotesky (Freud v Tatrách, 2004, 1. vydanie)
•    Zlodej duší (2017, 1.vydanie)
Recenzia diela:
Sonda do duše spoločnosti (Zlodej duší, 2017, 1. vydanie)
Pre deti a mládež
•    Trapoška (2008, antológia)
Recenzia diela:
Trapoška - Hodnota jedinečnosti (Trapoška, 2008)

Scenáristika
•    Štvrtý rozmer (1983)
•    Prípad na vidieku (1993)
•    Zo života Dona Juana (1994)
Iné
•    Štvrtý rozmer (1983)
•    Prípad na vidieku (1993)
•    Zo života Dona Juana (1994)
•    Písať príbeh (2017, 1.vydanie)

Jozef Puškáš je autorom analytickej, intelektuálne reflexívnej prózy s opakujúcimi sa motívmi ohrozenia človeka v jeho biologickej i psychickej sfére. Naoko malicherné vonkajšie príčiny sa vo vnútornom svete postáv práve vďaka ich sebaanalyzujúcemu pohľadu rozrastajú do vážnych dôsledkov. Využíva rozličné žánrové varianty prózy od psychologickej poviedky cez sci-fi, horor až po grotesku, často narába s hyperbolizáciou a prekvapivými pointami. V poviedkach i novelách sa Puškáš prezentuje ako prenikavý objavovateľ paradoxov života, znalec ľudskej psychiky a nekompromisný obnažovateľ nežiaducich, neraz tragických dôsledkov zdanlivo súkromného a nevinného správania súčasníkov. Pôvab jeho tvorby násobí cit pre mikropozíciu a funkčnosť detailov, majstrovstvo skratky a hutnej vety a v neposlednom rade aj jemná, ale presne mieriaca irónia. Spoločensko-historické motivácie sú v poviedkach potlačené, v popredí viac stoja v novelistickej a románovej (ale aj scenáristickej) tvorbe. Precíznosťou analýzy, nekonvenčnosťou i tvarovou presnosťou zaujíma Puškáš osobité miesto v slovenskej próze.


•  Preložené diela
Preklady jeho diel boli uverejnené v mnohých antológiách v nemčine, maďarčine, ruštine, poľštine a španielčine.
Štvrtý rozmer (1983 po nemecky, 1987 po španielsky)
Po poslednom dejstve (1978 po maďarsky)
Utešené sklamania (1979 po maďarsky)
Vreckový labyrint (2000 po maďarsky)
S láskou a bez lásky (1984 po maďarsky)

Diela vydané s podporou SLOLIA
•    Crna boja radosti / 2016 / Srbský jazyk
•    Zseb-labirintus / Vreckový labyrint / 2000 / Maďarský jazyk

Ocenenia
Prémia Literárneho fondu za rok 2004 za knihu Freud v Tatrách
Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2004 za knihu Freud v Tatrách

Odkazy a linky

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Pu%C5%A1ka%C5%A1+Jozef&theme=system

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Pu%C5%A1k%C3%A1%C5%A1

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozef-puskas