Molnár Martin

 

regionálny historik, regionálny autor, mestský kronikár

*1972 Michalovce

 

Život

Martin Molnár sa narodil v roku 1972 v Michalovciach. Študoval na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia nastúpil v roku 1997 do Zemplínskeho múzea v Michalovciach ako regionálny historik. V múzeu pracuje dodnes.

Vedecko-výskumná činnosť

V roku 1999 úspešne zložil rigoróznu skúšku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v študijnom odbore história. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na históriu zemplínskeho regiónu. V rámci toho sa špecializuje na 18. až 20. storočie. V roku 2005 sa začal proces skúmania svätosti, dnes už blahoslavenej, Anky Kolesárovej, kde bol vymenovaný za cenzora – historika.

Odborné publikácie

Napísal viaceré odborné monografie súvisiace s históriou miest a obcí Zemplína, na ktorých sa podieľal ako autor, spoluautor alebo zostavovateľ. Medzi mnohými dielami, na ktorých sa spolupodieľal možno spomenúť aj publikáciu Dejiny Michaloviec (2007), či monografiu o významnom maliarovi Zemplína  s názvom Teodor Jozef Mousson (2011) a Mousson – Svet farieb a svetla (2017), ďalej 100 rokov organizovaného futbalu v Michalovciach: 1912 – 2012 (2012) či Michalovské gymnázium: história a súčasnosť (2012) o Gymnáziu Pavla Horova.

Pracovné nasadenie

Je známi aj ako mestský kronikár. Taktiež spolupracuje na príprave podujatia Dies pro honore civitas (Dni na poctu mesta), ktorej cieľom je priblížiť verejnosti históriu Michaloviec zaujímavou formou a Špacirkach po varošu, kde  sa môžu účastníci dozvedieť ako vyzeralo mesto Michalovce v minulosti.

Za jeho prácu mu boli udelené viaceré ocenenia, medzi ktoré patrí aj pamätný list, ktorý mu v roku 2000 udelil vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

V roku 2019 sa stal štatutárom Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V múzeu je tiež  menovaný ako vedúci odborného úseku a vedúci úseku pre správu zbierok.

 

Diela

(ako autor, spoluautor, zostavovateľ)

 


·         100 rokov organizovaného futbalu v Michalovciach : 1912-2012 (2012)

·         Bačkov (2018)

·         Baškovce (2018)

·         Bežovce (2014)

·         Brehov : 1309-2009 (2009)

·         Brekov (2017)

·         Budkovce : historické a súčasné (2010)

·         Cejkov (2014)

·         Čičarovce 1263-2013 (2013)

·         Davidov (2013)

·         Dejiny Dedačova (2007)

·         Dejiny Kráľovského Chlmca (2013)

·         Dejiny obce Banské (2014)

·         Dejiny Sobraniec (2013)

·         Dejiny Zámutova (2021)

·         Dejiny Michaloviec (2007)

·         Dies pro honore civitatis... Na poctu mesta (2008)

·         Grófka Irma Sztárayová (2018)

·         Hatalov : 1326-2016 (2016)

·         Hažín nad Cirochou (2017)

·         História a súčasnosť Detskej psychiatrickej liečebne v Hrani (2015)

·         História a súčasnosť "Domu zdravia" (2007)

·         História Červeného kríža v Michalovciach (2009)

·         História Michaloviec . I , Židia v Michalovciach (2017)

·         História Michaloviec . II. , Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy (1919-1922) (2019)

·         História Michaloviec . III , Armáda. Peší pluk 20 v rokoch 1919-1939 (2021)

·         Historické príbehy od Schengenskej hranice I. : príbehy z Michaloviec, Sobraniec, Strážskeho, Budkoviec, Pavloviec nad Uhom, Pozdišoviec, Vinného a okolia  (2011)

·         Historické príbehy od schengenskej hranice . II , Príbehy zo Zemplína : príbehy z Humenného, Michaloviec, Sečoviec, Sniny, Sobraniec, Trebišova, Veľkých Kapušian, Vranova nad Topľou, Kaluže, Klokočova, Markoviec, Moravian, Palína, Poruby pod Vihorlatom, Stretavy, Suchého, Trhovišťa, Vinného a okolia (2012)

·         Historické príbehy Pavloviec nad Uhom (2017)

·         Hlinné 1333-2013 (2014)

·         Hlivištia a Juraj Joannikij Bazilovič (1742-1821) (2011)

·         Holokaust v Michalovciach : so zameraním na židovskú komunitu (2011)

·         Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach (2015)

·         Iňačovce : 1417-2017 (2017)

·         Jasenov (2009)

·         Jasenov (2019)

·         Jenkovce v zrkadle dejín (730) (2018)

·         Jovsa : monografia obce (2018)

·         Kaštieľ v Michalovciach (2017)

·         Kaštieľ v Snine (2017)

·         Klokočov : pútnické miesto a stredisko cestovného ruchu (2010)

·         Klokočov : z histórie a spomienok (2018)

·         Krásnovce 1403-2003 (2003)

·         Kresťanstvo v dejinách Zemplína : zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17.-18. septembra 2010 v Michalovciach (2011)

·         Kúpele na Zemplíne : Sobranecké kúpele, kúpele Jovsa, Malčice a Michalovce (2020)

·         Kusín (2016)

·         Lackovce (2017)

·         Ľubiša : história a súčasnosť obce (2008)

·         Malčice (2013)

·         Markovce : história a súčasnosť (2015)

·         Michalovce (2010)

·         Michalovce (2018) pht

·         Michalovce a okolie : šľachta (2015)

·         Michalovce : čas v obrazoch (2018)

·         Michalovce : návraty v čase : štúdie a príbehy (2010)

·         Michalovce : potulky po meste s historikom (2010)

·         Michalovce : potulky po meste s historikom (2008)

·         Michalovce - srdce Zemplína (2012)

·         Michalovce v 20. storočí : 770 histórie mesta Michalovce (2014)

·         Michalovce v minulosti (2007)

·         Michalovské gymnázium : história a súčasnosť (2012)

·         Mikroregión Duša (2006)

·         Močarany kedysi a dnes (2018)

·         Mousson : svet farieb a svetla (2017)

·         Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť : história židovskej komunity v Michalovciach (2017)

·         Dušu pre Dušu : územie miestnej akčnej skupiny Duša (2010)

·         Ostrovany (2018)

·         Papín (2011)

·         Pavlovce nad Uhom (1327 - 2006) : prechádzka históriou a súčasnosťou (2006)

·         Petrikovce (2017)

·         Petrovce nad Laborcom : monografia obce (2018)

·         Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec : bulletin vydaný pri príležitosti otvorenia výstavy v exteriéri 24. júna 2016 (2016)

·         Popis Užskej stolice (2010)

·         Poruba pod Vihorlatom : v toku času (2010)

·         Poša : 1377-2017 (2017)

·         Potulky po meste s historikom : Michalovce - srdce Zemplína (2012)

·         Potulky po meste s historikom : Michalovce - srdce Zemplína (2014)

·         Pozdišovce : 1315-2015 (2015)

·         Príbehy Sztárayovcov sú o úspechoch, aj o úniku pred gilotínou a o atentáte (2019)

·         Priezviská v Michalovciach v rokoch 1711-1944 (2012)

·         Remetské Hámre - Morské oko - Sninský Kameň : prírodné a historické zaujímavosti (2007)

·         Sejkov (2012)

·         Skryté poklady Jasenova (2017)

·         Sliepkovce (2014)

·         Snina (2013)

·         Sninský kameň Morské oko (2017)

·         Spomienky z veľkých vojen (2020)

·         Stratený kaštieľ v Parchovanoch (2009)

·         Strážske 1968-2018 : -už 50 rokov píšeme dejiny mesta (2018)

·         Stredoveký rytier Albert z Michaloviec (2017)

·         Teodor Jozef Mousson (2011)

·         Teodor Jozef Mousson : personálna výberová bibliografia k 100. výročiu prvej samostatnej výstavy v Michalovciach (2012)

·         Topoľany v minulosti do roku 1918 (2015)

·         Trhovište (2016)

·         Trhovište (2010)

·         Trhovište (2020)

·         Udavské 1317-2017 (2017)

·         Vinianske vinohradníctvo a vinárstvo (2014)

·         Vinné v časoch minulých a súčasných : monografia obce (2018)

·         Vybrané historické osobnosti Michaloviec : špacirki po varošu (2016)

·         Vysoká nad Uhom : 1214-2014 (2014)

·         Vyšná Rybnica 1418-2018 (2018)

·         Zalužice 1249-2014 (2014)

·         Zalužice v zrkadle dejín (2009)

·         Zborník príspevkov zo seminára k 55. výročiu SNP a 755. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Michalovce pre učiteľov základných a stredných škôl okresu Michalovce (1999)

·         Zbudza (2002)

·         Zbudza : minulosť a súčasnosť : monografia obce (2022)

·         Zemplín na historických fotografiách a pohľadniciach (2019)

·         Zemplínska šírava : premena zemplínskeho vidieka : (50 rokov turizmu na Zemplínskej šírave) (2016)

·         Zemplínska Široká : história a súčasnosť (2006)


Použité zdroje:

Molnár Martin. História Michaloviec [online]. c2014 - 2022 [cit. 2022-06-06]. Dostupné na: https://www.historiamichaloviec.eu/h-kto-sa-podielal/45-molnar-martin

Molnár Martin. Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. c2008-2014 [cit. 2022-06-06]. Dostupné na: https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=moln%C3%A1r+martin&theme=system