Halás Miroslav

  2. 5. 1954 Bežovce

*    Životopis
Zemplínsky rodák, prozaik, rozhlasový dramatik a recenzent.
Po skončení Gymnázia v Michalovciach v roku 1973 pracoval ako elév dramaturgie v Štátnom divadle v Košiciach, neskôr ako robotník vo Východoslovenských železiarňach, ďalej ako redaktor v Československom rozhlase. Pracoval ako asistent produkcie Slovenskej televízie v Bratislave, ako odborný pracovník Okresného osvetového strediska v Michalovciach a napokon ako jazykový redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve.
Po rokoch v slobodnom povolaní sa od roku 1996 zamestnal v košickom štúdiu Slovenskej televízie.
Publikoval poviedky a recenzie v časopisoch Romboid, Slovenské pohľady, Matičné čítanie, v literárnej prílohe Nové slovo mladých a v rozhlase. V zborníkoch poézie a prózy mladých autorov vyšli jeho poviedky Dychtivo spolu, Na zemi a Vyznanie.
Knižne debutoval zbierkou noviel Slnko práve klesalo. Vo svojich prózach si všíma najmä mladých ľudí, ktorí sa ocitli v prvých vážnejších krízových situáciách bez tradičnej opory.
Autor si svoje literárne inšpirácie hľadá aj v dedine svojho detstva, ktorá ho zaujala každodenným, zdanlivo nenápadným životom.
V roku 1987 mu vyšla druhá kniha Hazardné hry (mala aj podobu rozhlasovej hry). Jej obsah tvorí 16 kratších poviedok, ktoré sú zakotvené v súčasnosti a ich obsah je predovšetkým citová problematika súčasného človeka.
Halás zastihuje svojich hrdinov v krízových situáciách, keď pod tlakom civilizačného procesu majú starosti s ľuďmi okolo seba. Psychologicky verne a prenikavo odhaľuje pritom protirečivosť života, jeho paradoxy, ľudské očakávania a nesplnené nádeje.
Tretia kniha Znuvuzrodenie, ktorú možno žánrovo zaradiť k esejam, vyšla v Ostrave vo vydavateľstve Kresťanské zbory. Má 5 častí: Formálny kresťan, Stoka, Rozviazanie, Falošná sloboda a Znovuzrodenie. V nich je analytickou zobrazovacou metódou rozvinutý v pôsobivom a presvedčivom životnom oblúku príbeh pádu a znovuzrodenia človeka.
Vo svojich prózach si všíma najmä mladých ľudí, ktorí sa ocitli v prvých vážnejších krízových situáciách bez tradičnej opory (otec, matka).
Halásove poviedky sú napísané účinnou epickou skratkou a hutným dialógom. Sú nepochybným prínosom v autorovom osobnom vývine, ale aj veľkou snahou o vklad do súčasnej slovenskej poviedkovej tvorby.


TVORBA

Próza
o    Slnko práve klesalo (1979)
o    Hazardné hry (1987)

Esej
o    Znovuzrodenie (1991)

Rozhlasová tvorba
o    Druhý pád (rozhlasová poviedka)
o    Hazardné hry (rozhlasová poviedka)
o    Holubí dom (rozhlasová poviedka)
o    Hriešny človek (rozhlasová poviedka)
o    Kľúče (rozhlasová poviedka)
o    Morenova metóda (rozhlasová poviedka)
o    Pohľad (rozhlasová poviedka)

Odkazy a linky

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/miroslav-halas

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Hal%C3%A1s+miroslav&theme=system