Dedinský, Móric Mittelmann

divadelný a literárny kritik, prekladateľ, básnik

* 23. 09. 1914 Žbince
† 06. 05.1989 Bratislava


Občianskym menom Móric Mittelmann. Narodil sa 23.9.1914 v Žbinciach v rodine maloživnostníka. Gymnázium absolvoval v r. 1933 v Michalovciach. Po maturite odišiel študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy, neskoršie na Filozofickú fakultu do Prahy, kde študoval germanistiku a slavistiku /1933-1939/.  Prežíval ťažký zápas najprv o živobytie a v rokoch fašizmu o svoju existenciu. V roku 1944 ho zatklo gestapo a dostal sa do koncentračného tábora v Čechách a v Nemecku, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. Po oslobodení žil do r.1948 v Prahe. Publikoval pod pseudonymom Vladimír Čorba, Jaroslav Černý a značkou MMD. Na Slovensko sa vrátil v r.1948. Krátko po spustení politických procesov bol zatknutý a väznený od r.1949 do r.1953. Po rehabilitácii často cestoval po Európe, písal o literatúre a divadle, ale najmä prekladal. Roku 1962 obhájil hodnosť kandidáta vied o umení.

Pôsobenie:                                                                                                  
1943 redaktor v denníku Lidové noviny,                                                         
1946 – 1948 redaktor v denníku Svobodné  Československo,                                                                                                    
do roku 1948 nakladateľstvo Sfinx v Prahe,                                                                
po roku 1948 šéfredaktor  vydavateľstva Práca, redaktor denníka Práca, úradník na Ministerstve výkupu, redaktor v Československom rozhlase, redaktor vo vydavateľstve Tatran, od roku 1960 pracovník v Ústave slovenskej literatúry SAV, Bratislava, 1973-1979 vedecký pracovník Umenovedného ústavu SAV, Bratislava

Ocenenia:        
1988 Goetheho medaila za zásluhy o šírenie humanistického odkazu nemeckej kultúry.                                                                                                                        
                                                        
Tvorba
Poézia: 
1936 Krivky (surrealistická zbierka básní)                                                            
1989 Krivky a rovnobežky (doplnená básnická zbierka)

Próza:                                                                                                       
Súdruhovia (veršovaný román)                                                                                                                            

Divadelné hry :
Boriteľ Solness, Posledná hostina (nepublikované)

1984 Viktor Šulc. Cesta režiséra (monografia)
1986 Pohľady z parteru (súbor divadelných kritík, štúdií a portrétov)
1987 Literárne svedectvá (výber štúdií, článkov a recenzií)                              
1989 Veľkí divadelní režiséri (kniha štúdií)                                                   
2001 Na chrbte tigra (spomienky a úvahy)

Dielo M. Mittelmanna Dedinského tvorí: poézia, próza, dráma, monografie, štúdie, články, recenzie, lektorské a oponentské posudky, prednášky, príspevky do rozhlasu, biografické a terminologické heslá a práce týkajúce sa divadelného režiséra Viktora Šulca.
M.  Mittelmann Dedinský sa sústavne venoval prekladaniu. Bol jazykovo dobre pripravený a zdatný. Bohaté jazykové znalosti mal z angličtiny, hebrejčiny, maďarčiny, nemčiny a češtiny.
Literárna pozostalosť  M.M. Dedinského je zdrojom vzácneho pramenného materiálu pre germanistov i teatrológov so zameraním na poznanie slovensko-nemeckých literárnych a divadelných vzťahov a kultúrnych kontaktov.

Odkazy :

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Dedinsk%C3%BD+moric&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/moric-mittelmann-dedinsky