Sergej Makara

básnik, prekladateľ
6. 5. 1937 Michalovce

Pseudonym
Maxim Kyčara
 
Narodil sa 6.5.1937 v Michalovciach. Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica, kde vychodil aj ľudovú školu.

Popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku. Poézia Sergeja Makaru je charakteristická hlbokým lyrickým cítením, pričom reflektuje nielen stavy citových prejavov človeka, ale i závažné životné situácie a spoločenské premeny. V jeho tvorbe je obsiahnutá historická aj životná skúsenosť, ktorá ho zbližuje nielen s ukrajinskou a slovenskou básnickou tradíciou, ale i so stredoeurópskou mentalitou. Knižne debutoval v r. 1958 básnickou zbierkou Osjajana junisť (Ožiarená mladosť), po ktorej nasledovali: Zrostaňja (Vzrast), Na krylach junosti (Na krídlach mladosti), Šukaju sebe (Hľadám seba), Sovisť (Svedomie), Syvyna torknulas skroň (Spánkov sa dotkli šediny), Na riznych strunach (Na rôznych strunách). V r. 1994 vydal reprezentatívny výber z tvorby pod názvom Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy). Je tiež autorom knihy veršov pre deti Ščo virš -- to zahadka (Čo verš -- to hádanka). Počas pôsobenia na vysokej škole uverejnil viacero vedeckých monografií, štúdií a odborných článkov v odborných a vedeckých zborníkoch. V r. 1993 vydal knižnú monografiu Borba romantičeskich i realističeskich tendencij (v pervoj polovine XIX. veka) v ruštine, r. 1996 monografickú antológiu Neopakovateľnosť okamihu a r. 1997 monografiu Garmonija v disgarmoniji (Harmónia v disharmónii). Známa je aj jeho prekladateľská činnosť z ukrajinčiny a ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny a češtiny do ukrajinčiny. Preklady do slovenčiny a ukrajinčiny vydal aj knižne. V ukrajinskom preklade uverejnil ukážky z diel asi 30 slovenských básnikov.
Vzdelanie :
1954 -- Ukrajinské gymnázium , Sabinov
1954-1958 -- Vysoká škola pedagogická, Prešov
Pôsobenie :
1961 -- odborný asistent  na Pedagogickom inštitúte, Martin
1965 -- Pedagogická fakulta , Banská Bystrica
1968 -- Univerzita Komenského, Bratislava (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátska práca, 
             k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený.


Poézia
o    Osjajana junisť (1958, Ožiarená mladosť)
o    Zrostaňja (1961, Vzrast)
o    Na krylach junosti (1964, Na krídlach mladosti)
o    Šukaju sebe (1967, Hľadám seba)
o    Sovisť (1970, Svedomie)
o    Lenin z nami (1980, Lenin s nami)
o    Syvyna torknulas skroň (1985, Spánkov sa dotkli šediny)
o    Na riznych strunach (1991, Na rôznych strunách)
o    Žovrti metamorfozy (1994, Žlté metamorfózy)

Pre deti a mládež
o    Ščo virš -- to zahadka (1983, Čo verš -- to hádanka)

Literárna veda
o    Borba romantičeskich i realističeskich tendencij (v pervoj polovine XIX. veka) (1993)
o    Neopakovateľnosť okamihu (1996)
o    Garmonija v disgarmoniji (1997)
o    Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska (2010, 1.vydanie)

Recenzia diela:
Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska - Sergej Makara -- Michal Roman (Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska, 2010, 1. vydanie)

Ocenenia
Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch), Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2006 za preklad.

Odkazy a linky :

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Sergej+Makara&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/sergej-makara

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sergej_Makara