Kontakt na povinnú osobu

Informácie o Zemplínskej knižnici v Michalovciach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete žiadať ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

kontakt: riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová
               Bc. Jana Puškárová
telefón: +421-56-6441141
e-mail: zkgz@zkgz.sk
web: http://www.zkgz.sk