Beseda s lektormi o významných osobnostiach českých dejín

Dňa 17. septembra 2007 uskutočnilo oddelenie náučnej literatúry podujatie za účasti študentov Gymnázia P. Horova a členov Miestneho klubu Českeho spolku v Michalovciach. Podujatie bolo venované Spomienke na T. G. Masaryka a to formou prednášky, ktorú prezentoval PhDr. Krejčířik. Históriu a život českého kráľa Jiřiho z Poděbrad priblížil JUDr. Schybal.