Chráňme našu prírodu

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach   - oddelenie náučnej literatúry v spolupráci s organizáciou GREENPEACE, zorganizovalo dňa 7. novembra 2007 podujatie pod názvom " CHRÁŇME NAŠU PRÍRODU ". Organizácia GREENPEACE ešte v roku 2004 nadviazala spoluprácu so sieťou knižníc v SR a pripravila edukačný projekt EKO - INFO, ktorého úlohou je informovať širokú verejnosť o ochrane životného prostredia. Projekt má výchovný charakter a preto sme oslovili študentov Obchodnej akadémie v počte 32, ktorí prejavili záujem o toto podujatie. Za organizáciu GREENPEACE sa zúčastnila Klaudia Bednárová - koordinátorka projektu.