V kráľovstve Osmijanka - putovná výstava

Prostredníctvom štyroch krajín  Písmenkovo, Buvikovo, Zvieratkovo, Spievankovo sme v knižnici vytvorili literárnu herňu spojenú s čítaním a vnímaním knihy ako  uceleného umeleckého diela. Kniha je hlavným kľúčom - sprievodcom  v týchto krajinách, v putovaní za poznaním. Dieťa má príležitosť pod vedením knihovníčok detského oddelenia inšpirovať sa knihou vo výtvarnom prejave, v slovesnom, dramatickom , hudobnom. Cieľom výstavy je aj možnosť sprístupniť bohatú literárnu tvorbu z diel Zlatého fondu detskej literatúry. Slávnostné otvorenie výstavy bolo 19.12.2007, deti VI. ZŠ pripravili bohatý kultúrny program, v Písmenkove sa cez písmenká rozlúskli k hádankam, veršovankám, vycibrili si svoj jazýček v Hovorníčku, v Buvikove si zaspievali úspavanky a v Zvieratkove si prečítali rozprávkuo Dášenke – šteniatku od K. Čapka., v Spievankove si zahrali na flaute. Putovná výstava Štyri krajiny detstva je v našej knižnici do konca januára 2008.