Na cestách

Na poučnom ale aj zábavnom podujatí o dopravnej výchove sa stretli prváčikovia II.ZŠ s Ing.Švenkom z Dopravného inšpektorátu Policajného zboru v Michalovciach. Za rýchle a správne odpovede na otázky ako sa správať na cestách nechýbala primeraná odmena.