Radovan Brenkus v knižnici

Radovan Brenkus je držiteľom viacerých ocenení z celoštátnych literárnych súťaží v poézii a próze (napr. Literárny Zvolen, Wolkrova Polianka, Jašíkove Kysuce). Publikuje časopisecky na Slovensku i v zahraničí a svoju literárnu tvorbu prezentuje v Slovenskom rozhlase.  Časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny a bulharčiny. Je redaktorom slovenského literárneho časopisu Dotyky a založil vydavateľstvo Pectus.
Sme veľmi radi, že sme ho 10. októbra 2007 mohli privítať v  priestoroch  Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Stretnutia sa zúčastnili študenti Cirkevného SOU, Hotelovej akadémie, učitelia a čitateľská verejnosť. Spisovateľ si veľmi rýchlo získal náklonnosť publika. Svoju tvorbu im predstavil čítaním poviedky z knihy „Návraty pekla“ a prednesom básni zo zbierok „Pochod mŕtvych“(1997), „Rekviem prachu“ (2002), „Romanca s bludičkou“ (2005).
Ako sám hovorí: „ Lepšie dielo predstaví, keď z neho prečíta, ako keď o ňom hovorí". Poslucháčom prezradil, že pripravuje novú knihu, ktorej žáner nás, čitateľov, prekvapí. .