Zemepisný krúžok

V tomto školskom roku 2007/2008 sa začala v priestoroch knižnice krúžková činnosť žiakov VII.ZŠ. Ako vyhľadávaťna internete informácie z geografie a ako sa v nich správne zorientovať si vyskúšali všetci zúčastnení.