Beseda s Petrou Nagyovou - Džerengovou

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach hostila úspešnú slovenskú spisovateľku Petru Nagyovú – Džerengovú. Beseda prebehla v priestoroch knižnice dňa 24. septembra a zúčastnili sa jej naše čitateľky,  ktoré sa o nej, o jej živote, začiatkoch a tvorbe chceli dozvedieť niečo nové.
Jej prvá kniha „ Chcem len tvoje dobro“ získala aj ocenenie Debut roka a ako autorka sama priznáva pomohlo jej to pri ďalšej tvorbe. Od napísania prvej knihy (2005) sa rýchlo stala hviezdou na slovenskom „literárnom nebi“ a aj keď možno nezíska za svoje diela ocenenie literárnych kritikov, či akdémie, jej diela majú úspech, sú plné deja, citov, prežívania a samozrejme nechýba im hlboká myšlienka, bez ktorej by akékoľvek literárne dielo bolo len sumárom písmen, slov a viet.
Momentálne môžete nájsť na trhu okrem jej debutu aj knihy „Za to mi zaplatíš“ a „Pozri sa na seba“.
Ako nám autorka sama povedala dej a postavy sú výsledkom jej fantázie a príbehov, ktoré život sám prináša, upravené do podoby, ktorá je atraktívna a lákavá pre čitateľa. Podľa jej slov sa pri písaní snaží vžiť do situácie svojich hrdinov, jednotlivé postavy si skoro sami určujú cestu akou pôjdu, pretože im autorka už na začiatku určí charakter. Dôležité je, aby konali prirodzene, presne tak, ako by konali skutoční ľudia v situáciách, ktoré opisuje vo svojich knihách. Beseda s ňou bola veľmi zaujímavá, inšpiratívna a naše čitateľku boli nadšené bezprostrednosťou, úprimnosťou, zmyslom pre humor a rozprávačským umením Petry Nagyovej – Džerengovej, ktorá odpovedala na ich otázky, nevyhýbala sa žiadnej téme a porozprávala im aj o svojom osobnom živote, o svojich deťoch, rodičoch, priateľoch aj o svojich plánoch na literárnom poli.