Advent - čas príprav na Vianoce

Dňa 28.11.2007 sa v našej knižnici konala prednáška pre mládež s rímskokatolíckym kaplánom Branislavom Polčom na tému Adventu. Prednáška bola spojená s prípravou a aranžovaním adventných vencov pod odborným dohľadom p.Pochylej z kvetinárstva Dominika. Všetci účastníci prežili príjemné popoludnie v predvianočnej atmosfére.