Beseda s P. Sabolovou a M. Vladikom

    Dňa 19. apríla 2007 o 10,00 hod. sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického uskutočnila beseda s Paulou Sabolovou-Jelínkovou a Martinom Vladikom. Besedy sa zúčastnili študenti Cirkevného stredného odborného učilišťa. Po príjemne strávených chvíľach sa naši hostia presunuli do Klubu dôchodcov pri malometrážnych bytoch.