Odborná kritika na podujatia financované z Fondu na podporu umenia

Stretnutie s autorkou Andreou Rimovou
Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra sa dňa 29. mája 2017 zúčastnili stretnutia s autorkou obľúbených kníh nielen pre mladých čitateľov. Ďakujeme za príjemnú a podnetnú besedu so slovenskou autorkou Andreou Rimovou, ktorú Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach  zorganizovala vďaka Fondu na podporu umenia. 

Mgr. Kolesárová                                                                                                                                           
Gymnázium Ľ. Štúra v MichalovciachDeň otcov
Deň matiek oslavujeme v máji a venuje sa tomu veľká pozornosť. Ďakujeme pracovníkom Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach , že nezabudla na otcov a 19. 6. 2017 nás pozvala na tvorivú dielňu kde sme si vyrobili  darček pre svojich oteckov. Táto tvorivá dielňa bola podporená Fondom na podporu umenia. Od tety  Zlatky  a Lenky sme sa dozvedeli  aj  niečo o pozadí vzniku tohto sviatku. Ešte raz ďakujeme za príjemnú atmosféru a užitočne strávený čas.

Žiaci 1.C zo ZŠ J. Švermu v Michalovciach s pani triednou učiteľkou PaedDr. K. Berešíkovou
Výstava Vedecká hračka
Interaktívna výstava pre deti, ktorú podporil Fond na podporu umenia  nás veľmi zaujala. Žiaci boli nadchnutí, výstavy sme sa zúčastnili  12. decembra 2017. Prostredníctvom hračiek  a hry s nimi, žiaci spoznali a pochopili niektoré pojmy z oblasti techniky. Ďakujeme za zaujímavú akciu a príjemnú atmosféru. 

Mgr. Ferenčíková                                                                                                                                                 
ZŠ Okružná 17, Michalovce
Výstava Vedecká hračka
Hry s vedeckými hračkami sa nám veľmi páčili. Strávili sme v knižnici príjemnú hodinu. Ďakujeme organizátorom za nezabudnuteľné zážitky strávené s hračkami a Fondu na podporu umenia, že takúto  akciu finančne podporil. Výborný nápad, uvítame aj viac takýchto akcií pre školy, veľa sme sa naučili.

PaedDr. J. Kadilaková ZŠ T. J. Moussona v MichalovciachKatolícka moderna
Dňa 10. 10. 2017 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil seminár Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry. Hlavným bodom bola prednáška Petra Cabadaja – literárneho historika a odborného pracovníka Matice slovenskej v Martine. Seminár, ktorý bol podporený z Fondu na podporu umenia, môžem z odborného hľadiska hodnotiť veľmi pozitívne , keďže tam odzneli zaujímavé fakty o protagonistoch slovenskej katolíckej moderny a jej sympatizantoch. Vďaka takýmto akciám sa môžu učitelia i žiaci dozvedieť užitočné informácie z našej literatúry a kultúry.

PhDr. Karina Obšatníková                                                                                                                           
Dom Matice slovenskej MichalovceSeminár Katolícka moderna
Veľmi zaujímavé, dojímavé a podnetné podujatie pre všetkých vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2017. Inšpiratívne najmä svojim obsahom, formou. V mene všetkých prítomných učiteľov na seminári Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry ďakujem Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického a Fondu na podporu umenia.

PaedDr. Čanová Gymnázium Ľ. Štúra