Cenník služieb knižnice

 

Registračné poplatky

 

Dospelý čitateľ

5,00 €

Dieťa do 14 rokov

2,50 €

Dôchodca

2,00 €

Dôchodca (držiteľ Senior karty)

1,00 €

Rodinné zápisné

7,00 €

Jednorázový členský poplatok

1,00 €

Držitelia preukazu ZŤP neplatia pri registrácii registračný poplatok.

Sankčné poplatky za porušenie výpožičného poriadku

 

Sankčný poplatok za oneskorené

vrátenie/predĺženie dokumentu

0,05 €

za 1 deň a 1 exemplár

Poškodenie čiarového kódu

0,50 €

Vystavenie duplikátu čitateľského

preukazu pri jeho strate

0,70 €

Iné poplatky

 

Manipulačný poplatok pri rezervácii dokumentu

0,50 €

Medziknižničná výpožičná služba

1 dokument

4,00 €

Rešerš

3,00 €

Skenovanie (obrázok A4)

0,60 €

Využívanie internetu pre

registrovaných používateľov

30 minút bezplatne

Ďalšie využívanie

(každých začatých 30 minút) 0,20 €

Využívanie internetu pre

neregistrovaných používateľov

Prísediaci používateľ internetu

Konzultačné služby pri vyhľadávaní

každých začatých 30 minút 0,50

 

každých začatých 30 minút 0,50

1,- €

 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2015