Ponukový list pre MŠ a ZŠ

Tvorivú dielňu, ako aj iné podujatie z ponuky je potrebné dopredu dohodnúť.

Podujatia určené pre MŠ budú spoplatnené od 1. mája 2017
sumou 1€ / 1 dieťa.

Oddelenie pre deti a mládež beletria ponúka:

Calvin sa učí lietať ( predškoláci MŠ a žiaci 1.- 3. ročníka ZŠ ) v .pdf

Žabiak a cudzinec ( deti MŠ a 1.stupeň ZŠ ) v .pdf

Kvak a Čľup ( deti MŠ ) v .pdf

Mimi and Líza ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Ako išlo vajce na vandrovku ( deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ  ) v .pdf

O snehuliakovi s horúcim srdcom ( deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ ) v .pdf

Ako psíček s mačičkou umývali dlážku ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Gevenducha ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Johannes Jensen má pocit, že je iný (deti MŠ, 1. - 4. ročníka ZŠ) v .pdf

Psy (5. - 9. ročník ZŠ) v .pdf
Informácie :
  Mgr. Iveta Majvitorová  majvitorova.iveta@gmail.com, tel. číslo:  056-6421932
Mária Hovancová  tel. číslo:  056-6421932


 

Oddelenie pre deti a mládež s náučnou literatúrou ponúka:

Calvin nevie lietať ( MŠ - predškoláci, 1. – 4. ročník ZŠ ) v .pdf

Lentilka pre dedka Edka ( 1. – 4. ročník ZŠ ) v .pdf

Zvieratká v lese ( 2. – 4. ročník ZŠ ) v .pdf

Prvýkrát v knižnici ( MŠ - predškoláci, 1. stupeň ZŠ ) v .pdf

Láskavé rozprávky ( 3. - 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Veselá tvorivá dielňa ( MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ ) v .pdf

Kde, Ako, Prečo? ( 5. a 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Prázdniny s deduškom ( 4. - 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Prázdniny s deduškom 2 ( 4. - 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Informácie :
         Mgr. Zlatica Chmurovičová chmurovicova.zlata.zkgzmi@gmail.com, tel. číslo: 0908 891 810                               
Mgr. Lenka Kohutová gamecova.zkgz@gmail.com , tel. číslo: 056-6421932                          

 

Oddelenie pre dospelých  beletria ponúka:

Prípad pre teba a Tigrí tím ( žiaci II. stupňa ZŠ, 1. ročník SOU ) v .pdf

Informácie :
Gabriela Feňaková oddeleniebeletrie.zkgzmi@gmail.com , tel. číslo: 056-6421932