top

Kontakty

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
Štefánikova 20
071 01 Michalovce

Kód knižnice
ISIL SK-3KACRA03916                                                                                     

 

Telefón:
ekonomický a metodický útvar: +421-56-6441141
centrálna evidencia: +421-56-6421932
riaditeľňa: +421-56-6426198
služobný mobil : +421948354554

E-mail: zkgz@zkgz.sk

Riaditeľka:
PhDr. Alena Vasiľová, e-mail: riaditelka@zkgz.sk

Vedúca ekonomicko-technického útvaru:
Ing. Dana Luteranová, e-mail: dana.luteranova@zkgz.sk

Bc. Jana Puškárová, e-mail: puskarova.jana.zkgz@gmail.com

 

Úsek doplňovania knižničných fondov:

Bc. Marcela Koribaničová, e-mail: marcela.koribanicova@zkgz.sk

Úsek bibliografie:
Anna Horná, e-mail: anna.horna@zkgz.sk

Úsek propagácie:
Janka Váradyová, e-mail: janka.varadyova@centrum.sk

Úsek pre prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných podujatí:
Mgr. Lenka Kohutová,e-mail: gamecova.zkgz@gmail.com

Náučné oddelenie pre dospelých čitateľov a medziknižničná výpožičná služba pre knižnice SR:
Anna Čuhaničová: e-mail:
naucneoddelenie.zkgzmi@gmail.com
Helena Farbarová, e-mail: mvs@zkgz.sk

Študovňa:
Mgr. Monika Hrehovčíková, Jana Mrázová, e-mail: studovna.zkgzmi@gmail.com

Oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov:
Gabriela Feňaková, PaedDr. Jana Begová e-mail: oddeleniebeletrie.zkgzmi@gmail.com

Oddelenie pre deti a pobočky :
Mária Hovancová, Mgr. Iveta Majvitorová, Bc. Eva Ondová, email: detskeoddelenie.zkgzmi@gmail.com

Mgr. Zlatica Chmurovičová, e-mail: chmurovicova.zlata.zkgzmi@gmail.com

Medziknižničná výpožičná služba pre čitateľov ZKGZ a internet:
Mgr. Svätoslav Holonič, e-mail: sh.zkgz@gmail.com                                                                                                

Rezervácie dokumentov, e-mail: rezervacie.zkgzmi@gmail.com

 

    

 

    

© Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického (Michalovce)
Posledná aktualizácia: 23.03.2018 • Kontakt na webmastera: webmaster@zkgz.sk
Powered by CMS TeaGuru, Singularity, s.r.o. © 2002-2009.