Balík informatických príprav

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach ponúka balík informatických príprav pre študentov.

Podľa Vášho výberu môžu študenti absolvovať:
 • všeobecnú informatickú prípravu
  (všetky základné informácie o našej knižnici)

 • špeciálnu informatickú prípravu, kde si môžete vybrať tému, ktorá Vám bude vyhovovať najviac
Témy špeciálnych informatických príprav:
 • Vyhľadávanie v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc
  ( menný katalóg, názvový katalóg, predmetový katalóg )

 • Prihlásenie do účtu čitateľa
  ( predĺženie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov )

 • Návod na vyhotovanie rešerše
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte na ktoromkoľvek dole uvedenom telefónnom čísle pracovníčku, ktorá je určená pre Vašu školu.

 metodický útvar:
tel.: +421-56-6441141

centrálna evidencia:
tel.: +421-56-6421932

riaditeľňa:
tel.: +421-56-6426198