Kapsička povestí

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Vás pozýva  na autorské stretnutie
so  spisovateľkou Vierou Čurmovou v pondelok,  19. februára 2018 o 10:00 hod.


o autorke a jej tvorbe:

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/curmova-viera/