Čítajme a tvorme v knižnici

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2018 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 Eur na realizáciu projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Projekt prebiehal od februára 2018 do novembra 2018.
Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.   
Cieľom projektu bolo pripraviť a zrealizovať kultúrne podujatia spojené s knihou pre všetky skupiny používateľov knižnice. Najväčšia pozornosť však bola tradične venovaná  deťom a mládeži. Najčastejšími aktivitami boli  stretnutia s autormi,  osobnosťami, prednášky, výstavy, seminár, tvorivé dielne pre deti. Projekt prostredníctvom týchto aktivít prispel k podpore  čítania detí, mládeže, dospelých,  skvalitnil  vzdelávacie, informačné potreby čitateľov, návštevníkov a zamestnancov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Bolo zorganizovaných 36 podujatí.
Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u čitateľov a návštevníkov ZKGZ.  Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.