Poďakovanie za finančnú dotáciu na podporu projektu K modernejšej knižnici

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 Eur na realizáciu projektu K modernejšej knižnici. Projekt prebiehal od októbra 2017 do januára 2018. Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.    Projektom  knižnica pokračovala v obnovovaní a dopĺňaní knižných regálov. Obnovou knižných regálov knižnica zabezpečila spríjemnenie a zútulnenie prostredia a zakúpením propagačnej techniky skvalitnila informovanosť o dianí v knižnici. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u čitateľov a návštevníkov ZKGZ.                                                      

Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.