Marec mesiac knihy

Seniori sú tou najvďačnejšou skupinou používateľov našej knižnice, sú vzornými čitateľmi, radi sa zúčastňujú na klasických knihovníckych podujatiach a nebránia sa ani novým možnostiam vzdelávania. Seniori majú ku knižnici a knihám veľmi pozitívny vzťah, a preto sme chceli naším čitateľom na pobočke na Obrancov mieru č.4, spríjemniť Marec mesiac knihy besedou o  knihách od slovenskej spisovateľky Márii Hamzovej. Podujatie sa konalo 18.3.2013, zúčastnilo sa ho 28 čitateľov a členov klubu č.3 pod vedením pani vedúcej H. Čopákovej.

                   Ondová Eva


Fotogaléria