100 rokov 1. ČSR a jej význam pre ďalší vývoj našich národov

Okrúhle výročia sú dobrou príležitosťou na to, aby sme sa na chvíľu vrátili do minulosti. Zemetrasenie v dejinách – aj tak by sa dalo charakterizovať dianie, ktoré pred 100 rokmi zmenilo politickú mapu Európy. Rozpadli sa mnohonárodnostné ríše a na ich troskách vznikali menšie národné štáty. Medzi nimi i 1. ČSR, ktorá vznikla 28. októbra 1918. O udalostiach, ktoré tomuto všetkému predchádzali porozprával študentom (19) SOŠT z ul. Partizánskej JUDr. Miroslav Schýbal. Zvlášť vyzdvihol osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý otvoril európsku politickú scénu T. G. Masarykovi a Eduardovi Benešovi. Podujatie sa konalo 28.5.2019 o 9.00 hod. v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach.

Anna Čuhaničová

Fotogaléria