Veľkonočné tvorivé dielne VII.ZŠ

Dňa 5.3.2013 sa na VII. ZŠ konala celodenná akcia- Veľkonočné tvorivé dielne, kde si mohli čitatelia našej knižnice vytvoriť, alebo vymaľovať obrázky s veľkonočným motívom. Nechýbalo ani čítanie kníh a tvorba veľkonočných veršov a vinšov. Tieto práce sú vystavené na nástenke v knižnici, ktorú si čitatelia pravidelne aktualizujú. Podujatia sa zúčastnilo okolo 40 žiakov prvého a druhého stupňa.

     Eva Ondová


Fotogaléria