7 dní v pivnici

Dňa 17.6.2013 sa malí čitatelia zúčastnili zážitkového čítania z knihy  Sedem dní v pivnici od slovenského autora Petra Karpinského.

Literárna tvorba  pre deti a mládež: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001)

                                                   Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007)  

                                                   Sedem dní v pivnici (2011)

Rozprávku o Celestínovi možno chápať ako iniciačnú rozprávku, kde sa z malého Celestína stáva  dospelý jedinec, ktorý musí zvládnuť mnoho ťažkých prekážok, aby oslobodil svojich rodičov. Ide o hľadanie Ducha domu, ktorý vie, kde sú šváby, čo väznia jeho rodičov. Toto všetko sa odohráva počas siedmych dní v pivnici, ktorá je tmavá, chladná a hlavne plná nebezpečenstva. V tomto príbehu je aj krásne zobrazenie priateľstva. Na to, aby jedinec vykonal veľké skutky, potrebuje priateľov, ktorým môže dôverovať. Výstupom zážitkového čítania bola koláž z kapitoly Čarovná záhrada. Pri tvorbe koláže žiaci pracovali s aj s odbornou literatúrou. Podujatia sa zúčastnilo 5 žiakov druhého ročníka VI.ZŠ.

Ondová Eva


Fotogaléria