Rozprávky o psíčkovi a mačičke

Pochopiť a vnímať prečítaný text, rozprávať sa o priateľstve, rozprávať sa o zdravom jedle ale aj  čo patrí medzi nezdravé jedlá zažilo 11 detí z Materskej školy Stretava dňa 15.4.2013. Pri knihe Karla Čapka a jeho Rozprávke o psíčkovi a mačičke sa pobavili deti nielen pri zážitkovom čítaní textu rozprávky "Ako psíček s mačičkou piekli  tortu" ale aj pri robení vlastnej torty z papiera ale aj pri vlastnej tvorivej práci pri modelovaní a vyfarbovaní zdravých jabĺčok, ktoré deti jednoznačne označili za zdravé jedlo-ovocie plné vitamínov. Každá torta bola jedinečná. Deťom nechýbala fantázia. Takáto činnosť u detí rozvíja tvorivosť, rozvoj jemnej motoriky ale aj hravosť. Spoločne s pani učiteľkou sa tešíme na naše nové stretnutie. Pokiaľ chcú deti poznať aj ďalšie príbehy veľkých kamarátov psíčka a mačičky, môžu si ju určite z knižnice vypožičať.

Bc. Anna Mrázová

Fotogaléria