Panovníci českých zemí

Dňa 2.mája 2007 bolo uskutočnené podujatie pre študentov Gymnázia P. Horova v Michalovciach pod názvom Panovníci českých zemí. Prednášku prezentoval JUDr. Schybal a zúčastnilo sa jej 40 mladých záujemcov o historiu.