Odborné učilište internátne

    Pripravované stretnutie spisovateľky Daniely Hivešovej-Šilanovej a nádejnej maliarky Marty Kallaiovej so žiakmi Odborného učilišťa internátneho a ďalšími žiakmi škôl, aj napriek neprítomnosti spisovateľky, bolo pútavým a poučným podujatím. Svojim milým a odborným príhovorom maliarka PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová povzbudila Martu Kallaiovu do jej ďalšej práce. Kultúrny program, ktorým celé podujatie spestrili žiaci OUI a básne Lacka Kallaja presvedčili všetkých o tvorivosti a nadanosti detí rómskeho etnika..

  • oui8