Pobočky

  • Pobočka č. 5 - malometrážne byty
  • Pobočka na 5. Základnej škole
  • Pobočka na 7. Základnej škole
  • Pobočka na 1. Základnej škole
  • Pobočka na VŠZaSP Sv. Alžbety