Československá státnost 1918

K stému výročiu Československa České centrá pripravili pre Vás interaktívnu digitálnu putovnú výstavu Československá štátnosť 1918, ktorá ponúka zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia. Projekt obsahuje texty, audio aj video a umožňuje divákovi pohybovať sa virtuálnym priestorom podľa svojich záujmov.
Obsah programuje tiež spracovaný formou grafických koláží ako panelová výstava.

Výstava Československá štátnosť 1918 pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí.
Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu.
Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie.
A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov.
Texty sú sprevádzané bohatým obrazovým materiálom.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.
 

Výstava je  umiestnená na internetovom oddelení knižnice a trvá do 30. 11. 2018. Vstup voľný.

Pozriete si aj inštalovanie výstavy na:

https://www.youtube.com/watch?v=8Yj5SWEpDlE