Zápis detí do Kniholandu

Zápis detí do denného letného tábora Kniholand bude od 3. 6. - do 14. 6. 2019 na detskom oddelení knižnice.

Podmienky účasti:
- tábor je určený pre členov knižnice, dievčatá a chlapcov vo veku od 7 (ukončenie 1. roč. ZŠ) do 12 rokov
- v deň zápisu je potrebné vypísať záväznú prihlášku a vyplatiť účastnícky poplatok

Termíny:
8. 7. - 12. 7. 2019
5. 8. - 9. 8. 2019

Program a poplatok denného letného tábora KNIHOLAND budú zverejnené pred zápisom na našej stránke  cca týždeň pred začiatkom termínu zápisu.