Poďakovanie za finančnú dotáciu na podporu projektov knižnice

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2016 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia, a to na realizáciu viacero kultúrnych a investičných projektov tejto knižnice, v celkovej hodnote 16 100 Eur. Z tejto finančnej dotácie financovala knižnica svoje aktivity aj v roku 2017. Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.
Prvou podporenou aktivitou Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach bol projekt Čítajme a tvorme v knižnici. Pracovníci knižnice pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov 20 podujatí zameraných na stretnutia s autormi, so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, ako aj tvorivé dielne pre deti školského veku.
Ďalším projektom Čítame všetci knižnica zabezpečila obnovu knižného fondu, a to zakúpením 832 ks nových kníh, čím dosiahla zatraktívnenie knižného fondu o nové aktuálne knižné tituly, čím sa významne obohatil knižný fond knižnice.
Tretím podporeným projektom Obnova a doplnenie knižných regálov začala knižnica postupne obnovovať a dopĺňať nové moderné knižné regály na jednotlivých oddeleniach, čim zabezpečila spríjemnenie interiéru priestorov a zútulnenie prostredia pre svojich čitateľov a návštevníkov.
Jednotlivé projektové aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen u čitateľov ZKGZ, ale taktiež u širokej verejnosti. Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

Mgr. Zlatica Chmurovičová