Podujatia na apríl

13. 4. / 10:00
Prvýkrát v knižnici

Informatická príprava pre žiakov zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

16. 4. / 8:00
Calvin nevie lietať

Prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou pre žiakov SZŠ v Klokočove

 

16. 4. / 10:00
Johannes Jensen má pocit, že je iný
ZŠ Zemplínska Široká

16. 4. / 10:00
Literárny klub Čriepky - senior

Pozvánka pre členov klubu

17. 4 / 9:30
Kvak a čľup

Dramatizované čítanie, Súkromné detské centrum Zuzulienka

18. 4./ 9:00
Prvýkrát v knižnici

Informatická príprava pre žiakov zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

20. 4. / 9:00
Prvýkrát v knižnici

Informatická príprava pre žiakov zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

23. 4. / 10:00
Moja prvá záložka

Tvorivé dielne pre žiakov zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

24. 4. / 9:30
Johannes Jensen má pocit, že je iný

ZŠ Petrovce nad Laborcom

26. 4. / 10:00
Jar našich lúk a lesov,
ŠZŠ Michalovce

26. 4. / 9:30
Zvieratká v lese

Zážitkové čítanie pre žiakov 2. a 4. ročníka CZŠ sv. Michala

 

P o b o č k y

10. 4. 2018
Strom, ktorý dáva

VII. ZŠ   
-čítanie knihy Strom, ktorý dáva            
-tvorivé dielne, výroba jabĺčok            
-rozbor knihy formou rozhovoru

19. 4. 2018
Kvak a Čľup nepoznajú nudu, príbeh Zajtra                                

-čítanie príbehu                                       
-beseda
-zápis prvákov do knižnice
-prvá výpožička knihy
-informačná príprava