Svět podle Šaška

Trvanie výstavy: 6. 6. — 29. 6. 2018
Vstup voľný

Putovná interaktívna výstava otvára dvere do vizuálneho sveta jedného z najvýznamnejších českých ilustrátorov Miroslava Šaška. Expozíciu tvoria papierové informačné a hracie moduly, ktoré pracujú s motívmi autorových sprievodcov po svetových metropolách a vyzývajú návštevníkov výstavy k hravej, tvorivej aktivite.

Výstava vznikla s podporou Nadácie Miroslava Šaška a Českého centra v Bratislave.