Október v knižnici

3. 9. - 26. 10.
Kruhy

Výstava obrazov Ľudmily Tokárovej

1. 10. / 16:00
Karel Čapek - Hovory s T. G. Masarykem

Prednáška
Miestny klub Českého spolku v Michalovciach


5. 10. / 08:00
Detský čitateľ - formotvorné prostredie

Interaktívny seminár zameraný na prácu s knihou a detským čitateľom

9. 10. / 13:00
James Dawson / Hayley Longová: JAK BÝT KLUKEM / HOLKOU

Scénické čítanie pre deti, súbor LiStOVáNí ČR
Dni českej kultúry 2018

10.10. / 10:00
Usmej sa srdiečko

Humorné rozprávky pre XIII.MŠ

11. 10. / 10:00  
Zlatistá jeseň

DSS Anima

11. 10. / 10:00
Milan Rastislav Štefánik

Powerpointová prezentácia
Miesto konania: ZŠ Moskovská 1 Michalovce

15. 10. / 10:00
Prvýkrát v knižnici

ZŠ T. J. Moussona Michalovce
 

16. 10. / 11:30
Omaľovánky Michalovce - Mgr. Lucia Chocholáčková

Uvedenie do života /krst knihy/

17. 10. / 13:15  
Zlatistá jeseň

DSS Anima

17. 10. / 14:00 
Jesenní škriatkovia

Tvorivá dielňa pre deti z Detského domova Michalovce

19. 10./ 10:00
Zemplínske tajomstvá - Vincent Lapšanský

Uvedenie do života /krst knihy/

19. 10. / 13:30
Babka na rebríku a iné dedkoviny

Stretnutie vnúčat a starých rodičov v knižnici

23. 10. / 11:00
Basta fidli

Stretnutie s Valentínom Šefčíkom

23. 10. / 14:00
Mesiac úcty k starším

Pozvánka pre bývalých zamestnancov knižnice

24. 10. / 13:30
Halloween

Tvorivá dielňa - výroba halloweenskych gelových sviečok. Podujatie pre žiakov ŠKD ZŠ Pavla Horova Michalovce.
 

25. 10. / 9.00 a 12:30
Michalovce v čase vzniku ČSR

Beseda s historikom PhDr. Václavom Ihnátom o situácií v Michalovciach v čase vzniku ČSR.

25. 10. / 17:00
Juraj Červenák

Pozvánka na stretnutie so slovenským autorom fantasy a historicko-dobrodružnej literatúry

26. 10. / 9:00
Miss Ježibaba a iné hororozprávky v knižnici


30. 10. - 30. 11. 2018
Československá státnost

Výstava
Dni českej kultúry 2018