Program podujatí v júni

Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993-2016)
Výber z tvorby súčasného ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova, ktoré dávajú možnosť nazrieť do osudov postsovietskej Ukrajiny.
Otvorenie výstavy za účasti kurátora výstavy a vedúceho Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na Univerzite Komenského PhDr. Ľubora Matejka, CSc bude 22. mája 2017 / 10.00 hod.
22. 5. - 10. 6. 2017

Prípad pre teba a Tigrí tím
2. 6.2017 / 8:00 hod.

Čítanie s porozumením.
Podujatie je určené študentom Strednej zdravotníckej školy Michalovce.

Jiří Wolker
5. 6. 2017 / 16:00 hod.
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice pozýva na prednášku spojenú s besedou o osobnostiach českej literatúry 20. storočia.

Zvonického literárne dni
7. 6. 2017 / 8:00 hod.
Základná škola Teodora Jozefa Moussona pozýva víťazov školských kôl na mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni.

Celé Slovensko číta deťom aj v Michalovciach
8. 6. 2017 / 10:00 hod.

Celoslovenská kampaň na podporu čítania.

Tajomstvo zlatého pokladu
21. 6. 2017 / 16:00 hod.
Beseda so slovenskou spisovateľkou a spolumajiteľkou vydavateľstva Koruna, Tinou Van der Holland o jej najnovšej knihe odhaľujúcej príbeh košického zlatého pokladu.

Literárny klub Čriepky - senior
27. 6. 2017 / 10:00 hod.
Pozvánka pre členov klubu.


Oddelenie pre deti a mládež


NÁUČNÉ ODDELENIE PRE DETI A MLÁDEŽ

Deň otcov
19. 6. 2017 / 10:00 hod.
Tvorivá dielňa. Podujatie je určené žiakom 1. ročníka ZŠ J. Švermu.POBOČKY NA ZŠ

Škriatkovia pomáhajú deťom, ZŠ Školská 2
7. 6. 2017                   
Čítanie motivačných a sebapoznávacích rozprávok                   
rozhovor o priateľstve pomocou hry
školský klub, 1. ročník

Vyhodnotenie projektu Roald Dahl a jeho autorska dielňa, ZŠ Krymská 5
20. 6. 2017
Vyhodnotenie projektu Roald Dahl a jeho autorska dielňa, ZŠ Školská 2
21. 6. 2017
Vyhodnotenie projektu Roald Dahl a jeho autorska dielňa, ZŠ T. J. Moussona 4
22. 6. 2017

Pre žiakov 5. ročníkov