Poďakovanie za finančnú dotáciu na podporu projektu Čítajme a tvorme v knižnici

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1 500 Eur na realizáciu projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Projekt prebiehal v mesiacoch marec – december 2017.                                                              
Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.                                                                               
Pracovníci knižnice pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov 20 podujatí zameraných na stretnutia s autormi, s propagátorom detských kníh, so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, ako aj tvorivé dielne a výstavu pre deti školského veku. Jednotlivé projektové aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen u čitateľov ZKGZ, ale taktiež u širokej verejnosti. Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

Mgr. Zlatica Chmurovičová