Podujatia 2019

Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2019

Putovanie v morí kníh

Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2

Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I. A . Krylov deťom, pob. na ZŠ Školská 2

Veselá architektúra (výstava obrazov)

Zimné čaro

Literárny klub Čriepky - senior, 30. 1. 2019

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2, pob. na ZŠ Školská 2

Štátoprávne usporiadanie I. ČSR a jeho vývoj Mníchovská dohoda a zánik štátu

Láskavé rozprávky

Prvýkrát v knižnici, 11. 2. 2019

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na T.J.Moussona 4

Nejdem a basta, pob. na ZŠ Krymská 5

O Guľkovi Bombuľkovi

Vichodňarske rozpravočki

Tvorivé prázdniny, Centrum pre deti a rodiny 6 – 10 rokov

Tvorivé prázdniny, Centrum pre deti a rodiny 11 – 15 rokov

Jarné prázdniny v knižnici 2019

Prvýkrát v knižnici, 25. 02. 2019

Johannes Jensen má pocit že je iný, ZŠ Pavlovce nad Uhom

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská 5

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2, pob. na ZŠ Krymská 5

Literárny klub Čriepky – senior, 27. 02. 2019

Psíček a mačička, ZŠ Laškovce

Prvýkrát v knižnici, 28. 02. 2019

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Kult tela

P.O. Hviezdoslav - 170. výročie narodenia

Akvarel

Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945

Ex Libris Ad Personam Hlohovec

Žabiak a cudzinec (dramatizované čítanie), XIII. MŠ

Psíček a mačička, ZŠ Staré

Kultúra a vzdelávanie v jednotlivých častiach 1. ČSR

Školský čitateľský maratón, pob. na ZŠ Krymská 5

Úvod do čínskeho písma (workshop)

Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie), 7. 3. 2019

Európske pexeso, 5. a 7. 3. 2019

Kráľ detských čitateľov 2019

Kúp knihu pre knižnicu

Zvieratká v lese (zážitkové čítanie), ZŠ J.A. Komenského 1

Zvieratká v lese (zážitkové čítanie), ZŠ J.A. Komenského 1

Gevenducha – tvorivá literárna dielňa (100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej)

O Guľkovi Bombuľkovi, pob. na ZŠ Krymská 5

Gorazd Zvonický – známy/neznámy, 12. 3. 2019

Calvin nevie lietať, SZŠ Klokočov, 13. 3. 2019

Domovácky recitátor 2019

Láskavé rozprávky, 15. 3. 2019

Európske pexeso a tvorivá dielňa „Vyfarbi si Európu“

Deň ľudovej rozprávky Gevenducha - tvorivá literárna dielňa

Kruté objatie, Klub seniorov č.1 v Michalovciach

Čítanie je in (prezentácia a dramatizované čítanie poviedky Žuvadliak)

Sladkých štrnásť... stretnutie so spisovateľkou Lenou Riečanskou

O snehuliakovi s horúcim srdcom, CMŠ V. Hopku

Johannes Jensen má pocit, že je iný

Calvin nevie lietať, 21. 3. 2019

Prázdniny s deduškom, 22. 3. 2019

O Guľkovi Bombuľkovi, MŠ a ZŠ Žbince

Orlie Pierko, Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam, pob. na ZŠ Krymská 5

Orlie Pierko, Ako sa učil Orlíček ryby lapať, pob. na ZŠ Krymská 5

Išlo vajce na vandrovku, pob. na ZŠ Školská 2

Prvýkrát v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5

Literárny klub Čriepky – senior, 27. 3. 2019

Veľká noc v knižnici, 27. 3. 2019

Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Jovsa

Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Beseda s regionálnou autorkou A. Garbinskou - Kruté objatie

Noc s Andersenom 2019

O Guľkovi Bombuľkovi, 29. 3. 2019

Čítanie spomienok Irmy Sztáray

Po stopách kocúra Félixa, výstava

Medzitým na inom mieste... Sto rokov českého komiksu

Beseda o knihe Kruté objatie v Dennom centre Bajany

Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Calvin nevie lietať, 5. 4. 2019