Dvestoročnica Jozefa Miloslava Hurbana

12. 9. - 9. 10. 2017

Pozývame Vás na výstavu o živote a tvorbe Jozefa Miloslava Hurbana.
Výstava je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín knižnice.