Kruté objatie

Pozývame Vás na slávnostné uvedenie knihy regionálnej autorky Anny Garbinskej.

V piatok 16. 11. 2018 / 16:00.

 

" Keby ľudia boli k sebe milí, každý deň by mohol byť dňom sviatočným."

                                                                                           Nazim Hikmet

Áno, obdivuhodná myšlienka. Priam ideálna, ale skutočnosť je o niečo zložitejšia. Už samotná pestrosť nášho života prináša so sebou tisícoraké zmeny a situácie, ktoré nemusia byť vždy najpriaznivejšie. Deje sa to práve vtedy, ak na nás doľahnú také životné záťaže, na ktoré nie sme pripravení.

A čas plynie. Zastaviť sa nedá, preto sa skúsime na situácie, ktoré život prináša, pozrieť z iného uhla pohľadu. napríklad tak, ako sa na svet pozerajú ľudia, ktorí prežili rôzne katastrofy, nešťastia, ale predovštkym tí, ktorí prežili vojnu. Práve oni nám zvyknú občas pripomenúť, že najväčším šťastím v živote je pokoj a mier. To aby sme nezabudli, že najhlbšie a najrozsiahlejšie rany ľudstva spôsobili a spôsobujú vojny. V dejinách ľudstva dve z nich boli a navždy zostanú zapísané ako svetové.

Prvá svetová vojna sa skončila rozpadom Rakúsko-Uhorska (1918). V dôsledku toho v Európe vznikli nové štáty, medzi nimi aj ČSR (Československá republika) (1918).

Druhá svetová vojna, ktorú rozpútalo fašistické Nemecko 1. 9. 1939, spočívala v chorej predstave Hitlera ovládnuť svet. Vojnou napätá a nepriaznivá politická situácia ohrozila aj existenciu spoločného štátu - ČSR.

14. marca 1939 vyhlásili tzv. Slovenský štát, ktorý sa už v deň svojho vzniku dostal pod vplyv Nemeckej ríše a postupne plnil jej požiadavky a nariadenia. V rámci medzinárodnej politiky ako prvý prijal tzv. "Židovský kódex" a dobrovoľne vydal časť svojich židovských obyvateľov Nemeckej ríši.

O tom je aj moja kniha Kruté objatie

                                                          Anna Garbinská